Psykolog

Kjersti Nicolaisen

Velkommen!

Jeg er privatpraktiserende psykolog og tilbyr samtaleterapi for voksne i trivelige lokaler i Tromsø sentrum. Jeg har åpent for timeavtaler både på dag- og kveldstid.

En vanlig time går ofte svært fort når man har båret på mye over tid, mange har derfor behov for en dobbel førstesamtale. I tillegg skal vi jo bli litt kjent. Dobbeltimer kan dessverre ikke bestilles via min bookingside. Men kontakt meg gjerne om du ønsker dette.

If you are English-speaking, please contact me for more information in English 🇬🇧

Hvordan jobber jeg? 

Jeg er først og fremst opptatt av det som skjer i møte mellom meg og min klient. At vi gjennom gode samtaler og systematisk arbeid kan få til en dynamikk som bidrar til endringen man trenger. Jeg er ikke bundet til noen bestemt teori, men benytter elementer fra ulike metoder etter hva klienten står i og når det virker hensiktsmessig. 

I samtalene vektlegger jeg ofte det å forstå egne reaksjoner, og forstå sammenhengen mellom det fysiske og det psykiske. Jeg har også god erfaring med å omfavne i stedet for å ta avstand fra det man opplever som problemer, og jobbe mot aksept. Dette kan åpne for muligheter til bevegelse der ting føles fastlåst.

Og uten å underkjenne fortvilelse og smerte, er jeg (i tråd med egen erfaring og forskning) opptatt av å la håp være drivkraft for å finne en retning. Herfra kan man skape bevegelse i tråd med behov, verdier og iboende ressurser.

Hvor begynner vi?

Vi kan gjerne starte med å snakke litt om hva psykoterapi er og hva du ser for deg at det innebærer. Så vil jeg være opptatt av hva du ønsker å få ut av terapien og at vi sammen finner ut hva vi skal gjøre i timene.

Noen vil for eksempel ha behov for å fortelle til noen som lytter, og finne måter å prate om vanskelige ting på. Andre trenger kanskje å begynne mer konkret med øvelser og problemløsning. Vi finner ut hva som er riktig for deg.

Du eier prosessen

Det er alltid et modig steg å starte i terapi, enten du har gått i terapi før eller prøver det for første gang. For å ta hensyn til dette er jeg opptatt av at du skal oppleve å eie din egen prosess og at vi følger ditt naturlige tempo.


Trygghet

Som autorisert psykolog er jeg underlagt Helsepersonelloven om taushetsplikt. 

Jeg følger også Norsk Psykologforenings prinsipperklæring om å integrere den beste tilgjengelige forskningen med klinisk ekspertise sett i sammenheng med klientens egenskaper, kulturelle bakgrunn og ønskemål. 

Jeg er tilknyttet www.speare.no som driver www.ledigpsykolog.no, og har dermed gjennomgått en kvalitetsikring. Dette gjør også at jeg har tilgang til et sikkert journalsystem, og til kollegastøtte og faglig nettverk.

Create your website for free!