Psykolog

Kjersti Nicolaisen

Velkommen!

Jeg er privatpraktiserende psykolog og tilbyr samtaleterapi for voksne i trivelige lokaler i Tromsø sentrum. Jeg har åpent for timeavtaler både på dag- og kveldstid. Se oversikt over hva jeg kan tilby her.

If you are English-speaking, please visit this page for information in English.

Hva trenger du?

Alle har sin unike historie og hva hver enkelt kommer inn i terapirommet med og har behov for, varierer fra person til person. Noen vil ha behov for å fortelle til noen som lytter, og finne måter å prate om vanskelige ting på. Andre trenger kanskje å begynne mer konkret med øvelser og problemløsning. Mens for andre igjen er det uklart hva som skaper problemer og i hvilken retning man skal gå. Du er velkommen uansett hvor klare eller uklare behov du har.

Det er alltid et modig steg å starte i terapi, enten man har gått i terapi før eller prøver det for første gang. Man skal på en måte åpne døren til noe usikkert og svært personlig, og man trenger å føle trygghet og tillit til den personen som skal hjelpe i denne prosessen. Noe av grunnen til at jeg jobber som helprivat psykolog er derfor friheten det har med seg, denne friheten gjelder like mye for deg som klient. Du kan f.eks komme til én time og kanskje finne ut at terapi ikke er det du trenger, eller at jeg ikke er riktig psykolog for akkurat deg. Og du kan komme til jevnlige timer eller bruke meg sporadisk - alt etter hva som er ditt behov. 

Hvordan jobber jeg?

Jeg er først og fremst opptatt av det som skjer i møte mellom meg og min klient. At vi gjennom gode samtaler kan få til en dynamikk som bidrar til endringen du trenger, eller til å komme igjennom en vanskelig livsfase.

I samtalene vektlegger jeg ofte det å forstå egne reaksjoner, og å forstå sammenhengen mellom det fysiske og det psykiske. Jeg prøver også å kartlegge sentrale strategier som preger hvordan man forholder seg til seg selv og andre, og til sin egen historie. Når man oppdager strategier som virker negativt, kan de endres, noe som igjen kan endre hvordan vi har det.

Les om mitt metodiske utgangspunkt her.


Trygghet

Jeg er psykolog med norsk autorisasjon, noe som betyr at jeg har samme utdanning som, og at det stilles samme etiske og juridiske krav til meg som til psykologer i det offentlige helsevesenet. Lokalet jeg bruker må f.eks være kvalifisert, jeg må ha et sikkert journalsystem og jeg er jeg underlagt Helsepersonelloven om taushetsplikt. 

Jeg følger også Norsk Psykologforenings prinsipperklæring om å integrere den beste tilgjengelige forskningen med klinisk ekspertise sett i sammenheng med klientens egenskaper, kulturelle bakgrunn og ønskemål. 

Create your website for free!