Psykolog

Kjersti Nicolaisen

Velkommen!

Jeg er privatpraktiserende psykolog og tilbyr samtaleterapi for voksne i trivelige lokaler i Tromsø sentrum. Jeg har åpent for timeavtaler både på dag- og kveldstid. Se oversikt over hva jeg kan tilby her.

If you are English-speaking, please visit this page for information in English.

Hva trenger du?

Alle har sin unike historie og hva hver enkelt kommer inn i terapirommet med og har behov for, varierer fra person til person. Noen vil ha behov for å fortelle til noen som lytter, og finne måter å prate om vanskelige ting på. Andre trenger kanskje å begynne mer konkret med øvelser og problemløsning. Mens for andre igjen er det uklart hva som skaper problemer og i hvilken retning man skal gå. Du er velkommen uansett hvor klare eller uklare behov du har.

Hvordan jobber jeg?

Jeg er først og fremst opptatt av det som skjer i møte mellom meg og min klient. At vi gjennom gode samtaler kan få til en dynamikk som bidrar til endringen du trenger, eller til å komme igjennom en vanskelig livsfase.

I samtalene vektlegger jeg ofte det å forstå egne reaksjoner, og å forstå sammenhengen mellom det fysiske og det psykiske. Jeg prøver også å kartlegge sentrale strategier som preger hvordan man forholder seg til seg selv og andre, og til sin egen historie. Når man oppdager strategier som virker negativt, kan de endres, noe som igjen kan endre hvordan vi har det.

Les om mitt metodiske utgangspunkt her.

Du eier prosessen

Det er alltid et modig steg å starte i terapi, enten du har gått i terapi før eller prøver det for første gang. For å ta hensyn til dette er jeg opptatt av at du skal oppleve å eie din egen prosess og at vi følger ditt naturlige tempo.


Trygghet

Som autorisert psykolog er jeg underlagt Helsepersonelloven om taushetsplikt. 

Jeg følger også Norsk Psykologforenings prinsipperklæring om å integrere den beste tilgjengelige forskningen med klinisk ekspertise sett i sammenheng med klientens egenskaper, kulturelle bakgrunn og ønskemål. 

Jeg er tilknyttet www.speare.no og har dermed gjennomgått en kvalitetsikring. Dette gjør også at jeg har tilgang til et sikkert journalsystem, og til kollegastøtte og faglig nettverk.

Create your website for free!