Metode

Hvilken metode eller metoder en psykolog bruker, utgjør bare en del av ingrediensene i virkningsfull samtaleterapi. At man kommuniserer godt sammen, føler tillit og opplever god kontakt, er eksempler på andre viktige faktorer. 

Jeg tar i bruk elemter fra flere retninger, men mitt metodiske fundament er Acceptance and Commitment Therapy (ACT), aksept- og forpliktelsesterapi på norsk. Da handler det bl.a om å utforske og omfavne, i stedet for å ta avstand fra det man opplever som problemer, og jobbe mot aksept. Dette kan åpne for muligheter til bevegelse der ting føles fastlåst.

ACT baseres på atferdsanalyse og tar ikke bare hensyn til hvordan psykologiske fenomener viser seg, men også til konteksten de oppstår i og hvilken funksjoner de har. På den måten har man et fokus utover symptomer, tanker, følelser og verbale uttrykk alene. Det er denne bredden og dybden som gjør at jeg tiltrekkes metoden, i tillegg til at den stemmer overens med hvordan jeg forstår psykologiske prosesser og menneskers fungering.

Forpliktelsen ligger i å finne frem til egne, personlige verdier, livsmål og iboende ressurser, for så å kunne la seg veilede av disse – altså gjøre forpliktende avtaler med seg selv. Det er godt forankret i forskning at det å innarbeide sunnere strategier basert på en slik avtale kan gi endring og bedring i psykisk helse og livskvalitet.

ACT er dokumentert å være effektiv i behandlingen av et bredt spekter av psykiske plager; Som angstlidelser, depresjon, traumer, tvangslidelser, spiseforstyrrelser, avhengighet, utbrenthet, arbeidsstress og kroniske smerter.

Create your website for free!